0
0
 ledige stillinger på HKStatjob
21
21
 ledige stillinger i profiljob netværket

Om HK Stat

HK Stat er fagforeningen for administrative medarbejdere, laboranter og it-folk i staten og har cirka 31.500 medlemmer, hvoraf 22.700 er erhvervsaktive og ansat på statslige arbejdspladser. Omkring 1.700 er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kontaktpersoner.

HK Stat er en af HK's fire sektorer. På landsplan består vi af HK Stat Danmark med HK Stats formandskab og bestyrelse i spidsen og med sekretariat på Weidekampsgade 8.

HK Stats formål
Tryghed og gode arbejdsforhold står højt på vores dagsorden. HK Stats formål er først og fremmest at samle funktionærer og tjenestemænd på de områder i staten, hvor HK har overenskomst og i det hele taget at skabe et attraktivt arbejdsliv, der også er præget af uddelegering af ansvar og beføjelser.
HK Stat ser det også som sit formål at arbejde aktivt for reel ligestilling. Og så har vi selvfølgelig ikke glemt, at en væsentlig del af arbejdslivet mere kontant består af gode lønforhold.

HK Stats bestyrelse har fastlagt følgende mission, vision og mål:

Mission: Hvorfor er vi her?
HK Stat er garanter for, at der nu og i fremtiden findes spændende og attraktive arbejdspladser i staten med gode udviklingsmuligheder for den enkelte HK’er.

Vision: Hvad vil vi være?
HK Stat er en stærk og synlig organisation, som det er attraktivt at være medlem af.

Mål: Hvad vil vi opnå?
HK Stat vil have afgørende indflydelse på udviklingen af statens organisationer og virksomheder. HK Stat vil være dagsordenssættende og proaktiv – blandt andet ved at komme med egne udspil og initiativer.

Læs mere om HK Stat – klik her.