3
3
 ledige stillinger på HKStatjob
102
102
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Skattestyrelsen

Skattestyrelsen

|
Østjylland
|
Indrykket 09-01-2020

Nye kollegaer til kontrol af udbytterefusion - Aarhus

Har du interesse for den finansielle verden og for udenlandske selskabs- og fondskonstruktioner? Vil du være med til at sikre, at indeholdt udbytteskat bliver tilbagebetalt korrekt? Og har du lyst til at være en del af et område med stor politisk bevågenhed? så er du måske én af vores nye kollegaer i Selskabsprocesser i Skattestyrelsen.

 

Vi søger lige nu et antal dygtige sagsbehandlere til Udbytteområdet. Du bliver en del af et eksisterende fagområde, der omfatter fem enheder. De eksisterende enheder består af både erfarne medarbejdere og nyansatte, hvor man refererer til funktionslederen for enheden.

 

Sagsbehandling og kontrol af refusionsanmodninger

Arbejdet vil hovedsageligt bestå af sagsbehandling, der kræver selvstændig håndtering og vurdering. Du vil herudover indgå i dagligt samarbejde med dine kolleger, og der vil være snitflader til den finansielle sektor i Danmark og internationalt. 

 

Dit primære ansvarsområde bliver kontrol af refusionsanmodninger, hvor du i det daglige kontrollerer at betingelserne for refusion er opfyldt. Kontrolarbejdet laves som skrivebordskontrol og vil bestå af følgende:

 

  • Kontrol af anmodninger om refusion af udbytteskat

  • Indkaldelse og gennemgang af dokumentationsmateriale

  • Afslutte sager, herunder lave forslag til afgørelser, samt træffe afgørelser

 

Du får et arbejde, der varierer mellem stor selvstændighed, faglig sparring og samarbejde med kollegaer. Du trives med administrativt arbejde, og du ønsker at gøre en samfundsmæssig forskel, hvor du bidrager til sikring af fundamentet for finansiering af det danske samfund.

 

Stor faglighed og professionel tilgang

Det er stillinger, der kan rumme forskellige fagligheder, så der kan være mange forskellige indgange til dem. Du kan have oparbejdet nogle års relevant erfaring fra en lignende stilling, være nyuddannet finansøkonom eller have en anden relevant finansiel eller skattefaglig uddannelse i bagagen. Anden relevant uddannelse, som f.eks. administrationsbachelor, cand.merc.jur. eller cand.merc.aud., kan også være din vej ind.

 

Med din faglighed skal du kunne gennemskue opgaver præget af kompleksitet, og vurdere om der er forhold, som kræver ekstra fokus, for at sikre korrekt sagsbehandling. Vi forventer, at du har en veludviklet sans for detaljer og kan se forskelle i sager der ellers ligner hinanden. Du går til dine opgaver med stor grundighed og din tilgang er undersøgende.

 

Kendskab til det finansielle område, værdipapirer og/eller skatteområdet vil anses som en fordel. Du har erfaring med de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og forstår det juridiske sprogbrug eller du har evnerne til at opbygge de faglige kompetencer, der kræves.

 

Vi forventer ligeledes, at dine kommunikationsevner er gode, og at du kan udtrykke dig klart og præcist i skrift og tale. Da henvendelser ofte forekommer på engelsk, er det vigtigt, at du behersker engelsk i skrift og tale.  

 

Fællesskabsfølelse og dedikerede kollegaer

Du kan se frem til at blive en del af et engageret og tillidsbaseret arbejdsmiljø præget af samarbejde og viljen til at lykkes. Kulturen i afdelingen er båret af høj faglighed og en uformel humoristisk omgangstone.

 

Du vil indgå i et introduktions- og oplæringsforløb for hurtigt at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne. Du vil ligeledes blive tilknyttet en makker, som er en erfaren kollega, der hjælper dig i din oplæringsperiode.

 

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket Ansøg via link senest den 22. januar 2020. Spørgsmål besvares gerne af funktionsleder Carsten Møller Jørgensen på telefon 7237 7555 eller funktionsleder Mathias Frostholm på telefon 7237 1538. Der kan i forbindelse med rekrutteringsforløbet blive anvendt personligheds- og logiktest. Vi forventer, at vores nye kollegaer starter den 1. marts 2020 eller 15. april 2020. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5 2020.

 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

 

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver indtil videre Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

 

Om Skattestyrelsen

Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden

 

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

 

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

 

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk  

 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Stillings-ID: 128758


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os.

 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel.

 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske.

 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver, og på www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for organiseringen af Skatteforvaltningen frem mod 2021.


Kontakt

Skattestyrelsen

Lyseng Alle 1
8270
Højbjerg
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
09-01-2020
Udløber:
22-01-2020
Kviknummer:
LJA-78811423
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Finans, forsikring og bank,
Jura,
Økonomi og regnskab
Beliggenhed